Kids Bike Tour (on request)

Well, have you ever ridden on an old railway line before?

De Jhangli fiert den Houwald erop

[...]
De Scheierbierg erof do geet ët méi schnell.
Do héiert een d' Gebimmel nëmme vun der Schell.
Zu Réimech op der Gare hält en een Abléck.
Do gët en ëmgedréit a flott geet et nees z'réck.
A-ha ! A-ha !
[...]

Text a Musék : Colette a Fernand Wark

From Ellange-Gare via the old “Jhangli“ railway line to Scheierbierg in Remich and ont hrough the small picturesque wine villages to Remerschen, a tour full of experiences and stories! 

Start: Restaurant La Rameaudière, Ellange-Gare
End: Youthhostel, Remerschen

13 km
Difficulty: easy

General information

Location

52, route du Vin | Bech-Kleinmacher Bech-Kleinmacher
T : +352 26 74 78 74
E :


Duration: 00h00

schedule

opening hours not communicated

Type: -
Difficulty: -
Targets: -
Languages:

Price

Guided tour on the map

This website uses cookies to improve your experience and to provide personalized content. If you proceed to navigate our website, you accept our use of cookies. More info